A continuació poden accedir a enllaços relacionats amb la federació i el seu tarannà, fent clic en el portal que es vulgui visitar:

 

Portals d’associacions relacionades:

– Federació de Cristians de Catalunya

– Portal web de la Federació Internacional de Metges Catòlics (World Federation Of The Catholic Medical Associations)

– Associació de Professionals Sanitaris Cristians

– Federació Europea d’Associacions Mediques Catòliques

– Flama.  Agencia de Noticies de la Federación Cristiana de Catalunya

 

Organismes eclesiàstics

– La Santa Seu

– Consell Pontifici per als Agents Sanitaris

– Academia Pontificia per La Vida

– Consell Pontifici per La Justicia i La Pau

– Conferència Episcopal Espanyola

– Conferència Espanyola de Religiosos

 

Portals sobre bioètica internacionals

– Comité Consultatif National d’Ethique (France)

– Conférence des Evêques de France, Bioéthique

– Généthique (France)

– Anscombe Bioethics Centre (UK)

– Linacre Centre for Healthcare Ethics (UK)

– Institut Européen de Bioéthique / Europees Instituut voor Bio-Ethiek (Belgique)

 

Altres portals

– Nacions Unides (ONU)

– Organització Mundial de la Salut (OMS)

– Creu Roja Internacional

– Medline

– Institució Nacional de la Salut