A continuació poden accedir a enllaços relacionats amb la federació i el seu tarannà, fent clic en el portal que es vulgui visitar:

Portals d’associacions relacionades:

Federació de Cristians de Catalunya

Portal web de la Federació Internacional de Metges Catòlics (World Federation Of The Catholic Medical Associations)

Associació de Professionals Sanitaris Cristians

Federació Europea d’Associacions Mediques Catòliques

Flama.  Agencia de Noticies de la Federación Cristiana de Catalunya

 

Organismes eclesiàstics

La Santa Seu

– Consell Pontifici per als Agents Sanitaris

Academia Pontificia per La Vida

Consell Pontifici per La Justicia i La Pau

Conferència Episcopal Espanyola

Conferència Espanyola de Religiosos

 

Portals sobre bioètica internacionals

Comité Consultatif National d’Ethique (France)

Conférence des Evêques de France, Bioéthique

Généthique (France)

Anscombe Bioethics Centre (UK)

Linacre Centre for Healthcare Ethics (UK)

Institut Européen de Bioéthique / Europees Instituut voor Bio-Ethiek (Belgique)

 

Altres portals

Nacions Unides (ONU)

Organització Mundial de la Salut (OMS)

Creu Roja Internacional

Medline

Institució Nacional de la Salut

 

Stabat Mater
Stabat Mater és una associació catòlica de fidels, creada en 2018, amb la finalitat d’acompanyar humana i espiritualment a persones malaltes i gent gran que no poden desplaçar-se.

Ethics & Medics

Ethics & Medics proporciona anàlisi i comentaris sobre temes actuals en la cura de la salut, la medicina i la llei, per a ajudar els sacerdots i religiosos, professionals sanitaris, estudiants i catòlics laics a entendre i apreciar l’ensenyament moral de l’Església respecte a la vida i la salut.

Prosac

Associació de professionals sanitaris, mèdics, personal d’infermeria, zeladors, treballadors socials, administratius i altres que treballen en el camp de la salut. Entre els seus objectius estan promoure un laicado cristià compromès amb el món de la salut que doni un testimoniatge evangèlic en el seu quefer professional, Promoure un laicado cristià compromès amb el món de la salut que doni un testimoniatge evangèlic en el seu quefer professional, crear llits i àmbits de trobada, reflexió i compromís entre els Professionals Sanitaris Cristians, ajudar els agents sanitaris en el seu desenvolupament humà, espiritual i religiós i en la seva formació en Bioètica, col·laborar en la promoció de la salut, l’atenció integral al malalt i en la humanització de l’assistència sanitària a tots els nivells, contribuir a la defensa dels drets de les persones, en la salut o la malaltia, sense cap discriminació per qualsevol circumstància.